ჩემი პორტალი შეიძინე ონლაინ

კომპანიის შესახებ About Us

კომპანიის მისია

ჩვენ ვემსახურებით უმთავრეს ღირებულებას  - ჯანმრთელ სიცოცხლეს!

პროგრესული მიდგომით, ცოდნითა და გამოცდილებით, უნიკალური პროდუქტების ხაზების შექმნით ჩვენ ვაჯანსაღებთ სოციალურ ფონს ქვეყანაში, რითაც ვქმნით ისეთ გარემოს, რომელშიც თანამშრომელი, დაზღვეული და ინვესტორი მოგებულნი რჩებიან.

ბრენდი

2014 წლის ივლისის ბოლოს სადაზღვევო კომპანია ალდაგმა დაასრულა რეორგანიზაციის პროცესი და ჯანმრთელობისა და ქონების დაზღვევის მიმართულებები ერთმანეთისაგან გამიჯნა. ჯანმრთელობის დაზღვევის მიმართულებით სადაზღვევო კომპანია იმედი L მუშაობს. ხოლო, რაც შეეხება ქონების დაზღვევის ხაზს, ამ მიმართულებით სადაზღვევო კომპანია ალდაგი განაგრძობს მუშაობას.

About 2

ფინანსური მონაცემები

აუდიტორული ანგარიშგებები

2022 წლის აუდიტორული დასკვნა გადმოტვირთე
2021 წლის აუდიტორული დასკვნა გადმოტვირთე
2020 წლის აუდიტორული დასკვნა გადმოტვირთე
2019 წლის აუდიტორული დასკვნა გადმოტვირთე
2018 წლის აუდიტორული დასკვნა გადმოტვირთე
2017 წლის აუდიტორული დასკვნა გადმოტვირთე

ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები

2023

2023 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე

2022

2022 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2022 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2022 წლის მეორე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2022 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე

2021

2021 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2021 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2021 წლის მეორე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2021 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე

2020

2020 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2020 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2020 წლის მეორე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2020 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე

2019

2019 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2019 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2019 წლის მეორე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2019 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე

2018

2018 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2018 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2018 წლის მეორე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2018 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე

2017

2017 წლის მეოთხე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე
2017 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება გადმოტვირთე