ჩემი პორტალი შეიძინე ონლაინ


დაზღვევა
&
მეტი

შეიძინე ონლაინ Health Insurance Cover

დააზღვიე სიცოცხლე თვეში
მხოლოდ 12 ლარად
და დამატებით ისარგებლე შემდეგი მომხახურებით

პირადი ექიმის მომსახურება-12 ვიზიტი საჩუქრად

ამბულატორიული მომსახურება - ფასდაკლება 50%

მედიკამენტები-ფასდაკლება 20%

გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურება - ულიმიტო ფასდაკლება 50%

24-საათიანი სატელეფონო კონსულტაცია-ულიმიტოდ

პოლისის უნიკალური
უპირატესობები:

დაზღვევის მსურველთა ასაკის შეზღუდვა

იმედი L-ის პერსონალური ექიმის მომსახურება

ფასდაკლება ამბულატორიულ და სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე

ფასდაკლება მედიკამენტებზე

უბედური შემთხვევით გამოწვეული გარდაცვალების შემთხვევაში კომპენსაცია - 5000 ლარი

პოლისი არ აუქმებს საყოველთაო დაზღვევის პოლისს

დეტალური მონაცემები

დააზღვიე სიცოცხლე და ისარგებლე ფასდაკლებებით

ხელშეკრულების პირობები

დაზღვევა&მეტი- ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები გადმოტვირთე

კონსტატაციის აქტ(ებ)ი

კონსტატაციის აქტი-დაზღვევა & მეტი 10.09.2018 გადმოტვირთე
კონსტატაციის აქტი-დაზღვევა & მეტი 07.11.2018 გადმოტვირთე
კონსტატაციის აქტი-დაზღვევა & მეტი 06.08.2019 გადმოტვირთე
კონსტატაციის აქტი-დაზღვევა & მეტი 04.10.2019 გადმოტვირთე
კონსტატაციის აქტი-დაზღვევა & მეტი 16.09.2020 გადმოტვირთე
კონსტატაციის აქტი-დაზღვევა & მეტი 08.01.2021 გადმოტვირთე