ჩემი პორტალი შეიძინე ონლაინ

დეტალური მონაცემები

ავტოტრანსპორტის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევა

დაზღვევის პირობები

დაზღვევის პირობები ILRMO-001_21.pdf გადმოტვირთე

საინფორმაციო ფურცელი

საინფორმაციო ფურცელი - ILRMO-001_21.pdf გადმოტვირთე

მომხმარებლის პრეტენზიის ფორმა

მომხმარებლის პრეტენზიის ფორმა.pdf გადმოტვირთე

ქონებისა და მასთან დაკავშირებული ინტერესების დაზღვევა

დაზღვევის პირობები

დაზღვევის პირობები- IL_HVP_R-001_21.pdf გადმოტვირთე

საინფორმაციო ფურცელი

საინფორმაციო ფურცელი -IL_HVP_R-001_21.pdf გადმოტვირთე

მომხმარებლის პრეტენზიის ფორმა

მომხმარებლის პრეტენზიის ფორმა.pdf გადმოტვირთე

კონსტატაციის აქტი

კონსტატაციის აქტი - 31.03.2021 - ILRMO-001-21-IL-HVP-001-21

დაზღვევის პირობები- IL_HVP_R-001_21.pdf გადმოტვირთე