ჩემი პორტალი შეიძინე ონლაინ


მარტივი დაზღვევა

Health Insurance Cover

“მარტივი დაზღვევა კომფორტული სერვისით”

პირადი ექიმის მომსახურება-12 ვიზიტი საჩუქრად

ამბულატორიული მომსახურება - ფასდაკლება 50%

მედიკამენტები-ფასდაკლება 30%

გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურება - ულიმიტო ფასდაკლება 50%

24-საათიანი სატელეფონო კონსულტაცია-ულიმიტოდ

პოლისის უნიკალური
უპირატესობები:

დაზღვევის მსურველთა ასაკის შეზღუდვა

იმედი L-ის პერსონალური ექიმის მომსახურება

ფასდაკლება ამბულატორიულ და სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე

ფასდაკლება მედიკამენტებზე

უბედური შემთხვევით გამოწვეული გარდაცვალების შემთხვევაში კომპენსაცია - 5000 ლარი

პოლისი არ აუქმებს საყოველთაო დაზღვევის პოლისს

დეტალური მონაცემები

დააზღვიე სიცოცხლე და ისარგებლე ფასდაკლებებით

ხელშეკრულების პირობები

მარტივი დაზღვევა-ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები გადმოტვირთე

კონსტატაციის აქტ(ებ)ი

კონსტატაციის აქტი-მარტივი დაზღვევა 08.01.2021 გადმოტვირთე